Politika Kvalitete

Politika kvalitete

INTEGRIRANI SUSTAV KVALITETE
Politika kvalitete predstavlja osnovu poslovanja i unapređenja Kandita.
Visoka razina sustava kvalitete je garancija uspješnog poslovanja i razvoja temeljena na etičkom odnosu prema kupcu, vlasniku, poslovnim partnerima, radnicima i široj društvenoj zajednici.
Provođenjem zahtjeva svih usvojenih standarda; HACCP Codex Alimentarius, IFS International Food Standard, UTZ Chain of Custody i Kosher, uspostavljamo sljediv sustav kontrole temeljen na analizi rizika i mjere koje osiguravaju kvalitetan i zdravstveno ispravan proizvod te uspješno poslovanje i zadovoljstvo svih interesnih skupina.

ZADOVOLJAN KUPAC
Mjerimo ispunjenje potreba i očekivanja kupca i krajnjeg potrošača razvijajući kvalitetne dugoročne odnose. Povratne informacije analiziramo s ciljem povećanja povjerenja i zadovoljstva istih, te stalnog poboljšanja naših proizvoda i usluga prema kupcu.
Na taj način nastojimo ostvariti jedno od vodećih mjesta u proizvodnji i prodaji konditorskih proizvoda u Hrvatskoj, te kvalitetno nastupiti na postojećim tržištima u inozemstvu i osvojiti što više novih.

NEPREKIDNO POBOLJŠANJE
Razvoj tvrtke i napredak na tržištu jedino možemo postići neprekidnim poboljšanjem proizvoda, usluga i poslovanja koje ostvarujemo:
- preispitivanjem sustava kvalitete
- ulaganjima u proizvodnu opremu i infrastrukturu
- stalnom edukacijom i usavršavanjem kadrova
- timskim radom koji objedinjuje stručna znanja i stvara kolegijalno radno ozračje

KVALITETAN I ZDRAVSTVENO ISPRAVAN PROIZVOD
Za sve proizvode, sirovine, ambalažu i repromaterijal su propisani zahtjevi sukladni zakonskim propisima Republike Hrvatske i svih zemalja u kojima poslujemo, što je potvrđeno proizvođačkim specifikacijama. Ispravan proizvod osiguravamo:
- provođenjem zahtjeva usvojenih HACCP sustava i IFS food standarda
- točno propisanim aktivnostima u svim fazama procesa
- uspostavom kontrolnih mjera na cijelom putu proizvoda, od sirovine do kupca
- poslovanjem sa odobrenim dobavljačima
- održavanjem visoke razine higijene radne okoline, osoblja i opreme
- inzistiranjem na osobnoj odgovornosti pojedinca

SIGURNOST
Sigurnost svakog djelatnika i opreme, a iznad svega sigurnost cijele društvene zajednice, je stalna briga odgovornih, ali i svih djelatnika. Provođenjem mjera sigurnosti na cijelom putu proizvoda i samoj lokaciji tvornice Kandit osigurava zaštitu proizvoda od namjerne kontaminacije.

ZAŠTITA OKOLIŠA
U proizvodnji i realizaciji proizvoda koriste se ekološki prihvatljivi materijali i postupci. Trajna pažnja usmjerava se na racionalnu upotrebu energije i drugih prirodnih resursa. Razvijanjem ekološke svijesti obrazovanjem i aktivnim uključivanjem zaposlenih te suradnjom s lokalnom zajednicom i svim zainteresiranim stranama Kandit d.d. doprinosi očuvanju okoline.

Politikom kvalitete Uprava Kandita želi istaknuti svoju opredijeljenost za ispunjenje zahtjeva kupca i proizvodnju kvalitetnog i zdravstveno ispravnog proizvoda, a provođenje i unapređenje danih odredbi stalna su obveza svih zaposlenih.