Trenutna lokacija: Kandit d.o.o. » O nama » Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom

POLITIKA KVALITETE

INTEGRIRANI SUSTAV KVALITETE

Politika kvalitete predstavlja osnovu poslovanja i unapređenja Kandita.

Visoka razina sustava kvalitete je garancija uspješnog poslovanja i razvoja temeljena na etičkom odnosu prema kupcu, vlasniku, poslovnim partnerima, radnicima i široj društvenoj zajednici.

Provođenjem zahtjeva svih usvojenih standarda; HACCP Codex Alimentarius, IFS International Food Standard, UTZ Chain of Custody i Kosher, uspostavljamo sljediv sustav kontrole temeljen na analizi rizika i mjere koje osiguravaju kvalitetan i zdravstveno ispravan proizvod te uspješno poslovanje i zadovoljstvo svih interesnih skupina.

ZADOVOLJAN KUPAC

Mjerimo ispunjenje potreba i očekivanja kupca i krajnjeg potrošača razvijajući kvalitetne dugoročne odnose. Povratne informacije analiziramo s ciljem povećanja povjerenja i zadovoljstva istih, te stalnog poboljšanja naših proizvoda i usluga prema kupcu.

Na taj način nastojimo ostvariti jedno od vodećih mjesta u proizvodnji i prodaji konditorskih proizvoda u Hrvatskoj, te kvalitetno nastupiti na postojećim tržištima u inozemstvu i osvojiti što više novih.

NEPREKIDNO POBOLJŠANJE

Razvoj tvrtke i napredak na tržištu jedino možemo postići neprekidnim poboljšanjem proizvoda, usluga i poslovanja koje ostvarujemo:

  • preispitivanjem sustava kvalitete

  • ulaganjima u proizvodnu opremu i infrastrukturu

  • stalnom edukacijom i usavršavanjem kadrova

  • timskim radom koji objedinjuje stručna znanja i stvara kolegijalno radno ozračje

KVALITETAN I ZDRAVSTVENO ISPRAVAN PROIZVOD

Za sve proizvode, sirovine, ambalažu i repromaterijal su propisani zahtjevi sukladni zakonskim propisima Republike Hrvatske i svih zemalja u kojima poslujemo, što je potvrđeno proizvođačkim specifikacijama. Ispravan proizvod osiguravamo:

  • provođenjem zahtjeva usvojenih HACCP sustava i IFS food standarda

  • točno propisanim aktivnostima u svim fazama procesa

  • uspostavom kontrolnih mjera na cijelom putu proizvoda, od sirovine do kupca

  • poslovanjem sa odobrenim dobavljačima

  • održavanjem visoke razine higijene radne okoline, osoblja i opreme

  • inzistiranjem na osobnoj odgovornosti pojedinca

SIGURNOST

Sigurnost svakog djelatnika i opreme, a iznad svega sigurnost cijele društvene zajednice, je stalna briga odgovornih, ali i svih djelatnika. Provođenjem mjera sigurnosti na cijelom putu proizvoda i samoj lokaciji tvornice Kandit osigurava zaštitu proizvoda od namjerne kontaminacije.


ZAŠTITA OKOLIŠA

U proizvodnji i realizaciji proizvoda koriste se ekološki prihvatljivi materijali i postupci. Trajna pažnja usmjerava se na racionalnu upotrebu energije i drugih prirodnih resursa. Razvijanjem ekološke svijesti obrazovanjem i aktivnim uključivanjem zaposlenih te suradnjom s lokalnom zajednicom i svim zainteresiranim stranama Kandit d.d. doprinosi očuvanju okoline.

Politikom kvalitete Uprava Kandita želi istaknuti svoju opredijeljenost za ispunjenje zahtjeva kupca i proizvodnju kvalitetnog i zdravstveno ispravnog proizvoda, a provođenje i unapređenje danih odredbi stalna su obveza svih zaposlenih.

Član Uprave: Gordan Glavaš